sobota, 27 lipca 2013

Regina Jachimczuk: O zmiennym obliczu Erosa z literaturą w tle...


Miłość – jedno z najgłębszych i najsilniejszych doświadczeń – znana jest człowiekowi od początku jego istnienia. Najbardziej bogata w siłę i różne barwy, a także najważniejsza w hierarchii ludzkich spraw jest miłość damsko-męska. Jest ona niejako zakodowana w człowieku. Pasja zgłębiania istoty miłości towarzyszyła i towarzyszy człowiekowi we wszystkich etapach jego historii. Od najdawniejszych czasów po dziś zjawisko miłości wymyka się jednak wyczerpującej i dokładnej definicji. W różnych leksykonach pod hasłem "Miłość" czytamy: "To głębokie przywiązanie do kogoś. To także namiętne uczucie sympatii do osoby płci odmiennej, połączone z pożądaniem jej." Psychologowie i specjaliści innych dziedzin nauk (chemii, biologii, socjologii, filozofii, teologii) dają odmienne, różniące się od siebie definicje miłości. Miłość stała się odwiecznym tematem literatury. Motywy literackie bywają ogólnie podobne, ale też i bardzo różnorodne, bo niejednakowy i niepowtarzalny jest człowiek ze swoją naturą, charakterem, wrażliwością i myśleniem.
Słowo miłość powtarzane jest od wieków w niezliczonych odmianach, wersjach i odcieniach.
Mówi się o niej, że jest pierwsza i ostatnia, łatwa i trudna, szczęśliwa i nieszczęśliwa. Wzniosła, romantyczna, ale też przyziemna i pospolita; trwała i budująca, ale też burzliwa i niszcząca, a niekiedy prowadząca do zbrodni. Jest też miłość głęboko duchowa, idealistyczna i w przeciwieństwie do niej – oparta tylko na pożądaniu, na fascynacji erotycznej, na zmysłach.
Jak widać z tych wyliczeń (na pewno nie wszystkich), miłość to wielki żywioł uczuciowy, bardzo skomplikowany, niosący nie tylko radość i spełnienie, ale także cierpienie i dramatyczne konflikty. Miłość jest więc paradoksalna, bo łączy szczęście z cierpieniem, wierność ze zdradą, bliskość z samotnością...
Psychoanalitycy nazywają miłość zjawiskiem dwóch biegunów – szczęścia i cierpienia ("Eros i Tanatos").

środa, 5 czerwca 2013

Finał XIII edycji Festiwalu Twórczości Dziecięcej

Uroczyste podsumowanie finału Festiwalu Twórczości Dziecięcej odbyło się 5 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie. Wśród licznie przybyłych laureatów oraz ich opiekunów artystycznych i merytorycznych, na widowni zasiedli członkowie komisji konkursowych, koleżanki i koledzy ze szkół, a także członkowie rodzin nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie dzieci.  Swoją obecnością zaszczycił nas Starosta Powiatu Włodawskiego, Wiesław Holaczuk. Mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli władz miasta w osobie Agaty Zakrzewskiej, inspektora ds. oświaty i kultury w UM oraz Radnego Miasta Włodawy, Wiesława Muszyńskiego.  Natomiast włodawskie media reprezentował Mariusz Józefczuk, redaktor Twojego Radia Włodawa.

Laureaci XIII edycji Festiwalu Twórczości Dziecięcej

Spotkanie rozpoczęliśmy niespodzianką artystyczną, którą pod kierunkiem pani Iwony Szwaj przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie. Przed blisko stu osobową widownią wystąpił zespół "Canto" prezentując talenty wokalne dzieci.
Zakończyliśmy XIII już edycję Festiwalu Twórczości Dziecięcej, którego pomysłodawcą i koordynatorem jest Małgorzata Zińczuk – kierownik Działu Udostępniania Zbiorów i Informacji MBP we Włodawie. Trzeba dodać, iż od lat cieszy się ów konkurs niesłabnącym zainteresowaniem wśród uczniów placówek kulturalno-oświatowych powiatu włodawskiego.
W tym roku konkurs przebiegał pod hasłem „I Koziołek, mądra głowa, przybył do nas z Pacanowa – w 80-te urodziny Koziołka Matołka”.
Nadrzędnym celem konkursu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży powiatu włodawskiego, natomiast tematem prac konkursowych tegorocznej edycji były: wspólna twórczość Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza, ekranizacje i adaptacje książek o Koziołku Matołku, przygody Koziołka Matołka na terenie Włodawy i powiatu włodawskiego

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 359 prac (58 w kategorii literackiej, 5 w multimedialnej, 296 w plastycznej) złożonych przez 318 uczniów z 25 placówek kulturalno-oświatowych powiatu włodawskiego.
Dla porównania w poprzedniej edycji - wpłynęło 256 prac (74 w kategorii literackiej, 8 w multimedialnej, 174 w plastycznej) złożonych przez 217 uczniów z 13 placówek kulturalno-oświatowych powiatu włodawskiego.
Z ogromu tych prac komisje konkursowe postanowiły nagrodzić 19 prac (8 literackich, 2 multimedialne i 9 plastycznych) oraz 26 wyróżnić (7 literackich, 19 plastycznych) wyłaniając 45 laureatów.
Ponadto Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło przy Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie postanowiło nagrodzić 1 i wyróżnić 6 prac w kategorii plastycznej.

Skład komisji konkursowych przedstawiał się następująco:
literacka:
Czesława Michańska – emerytowany bibliotekarz Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie
Halina Karpiuk – bibliotekarz Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. II Warszawskiej Brygady Saperów i II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Frycza Modrzewskiego we Włodawie
Beata Wyrzykowska-Telepko – bibliotekarz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie,
multimedialna:
Tomasz Orzeszko – pracownik Urzędu Miasta we Włodawie
Leszek Wiatrowski – pracownik Urzędu Miasta we Włodawie
Beata Wulczyńska – kierownik Filii we Włodawie Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie
oraz plastyczna:
Lucyna Lipińska – artysta plastyk Włodawskiego Domu Kultury
Maria Pogonowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie
Elżbieta Radczuk – bibliotekarz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Gen. Franciszka Kleeberga we Włodawie
Leszek Wiatrowski – pracownik Urzędu Miasta we Włodawie

Liczba Laureatów z poszczególnych szkół przedstawia się następująco:
Gimnazjum Publiczne w Dubecznie: 1
Zespół Szkół w Hannie: 3
Szkoła Podstawowa w Żukowie: 2
Szkoła Filialna w Korolówce: 5 (podwójny) Martyna Wawryszuk
Szkoła Podstawowa w Orchówku: 1
Zespół Szkół w Urszulinie: 2
Przedszkole Miejskie nr 2 we Włodawie: 1
Przedszkole Miejskie Integracyjne we Włodawie: 1
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie: 1
Szkoła Podstawowa nr 2 we Włodawie: 25 (na 167 prac złożonych przez 134 uczniów)
Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie: 4 (podwójny) Katarzyna Stadnik
Szkoła Podstawowa w Kaplonosach: 2
Szkoła Podstawowa w Woli Wereszczyńskiej: 2

Serdecznie dziękujemy Starostwu Powiatowemu, Radnemu Rady Miasta Wiesławowi Muszyńskiemu oraz Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich Koło przy Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie za ufundowanie nagród Laureatom. Uczestnikom za zainteresowanie konkursem, Laureatom za podzielenie się z nami próbkami swojego talentu, opiekunom za pomoc w pracy artystycznej ich podopiecznych. Członkom Komisji dziękujemy za poświęcenie czasu i chęć pomocy w trudnym wyborze prac, a wszystkim przybyłym gościom za ich obecność.

Na potrzeby dokumentacji Finału wykorzystano fragmenty pracy Laureatki Festiwalu: Aleksandry Kamińskiej „Koziołek Matołek zwiedza Okuninkę” (praca plastyczna). Opracowaniem graficznym dyplomów, podziękowań i zaproszeń zajęła się Urszula Panasiuk, stażystka MBP. Ula przygotowała także prezentację multimedialną zawierającą zdjęcia wszystkich prac plastycznych złożonych do konkursu. Przygotowanie dokumentacji związanej z konkursem, podsumowaniem danych liczbowych zajęła się Edyta Pietrzak, kierownik Działu Regionalnego MBP. Natomiast aranżację wystawy pokonkursowej przygotowała Joanna Orzeszko, bibliotekarz Oddziału dla Dzieci MBP.

Zapraszamy serdecznie do zwiedzania pokonkursowej wystawy prac eksponowanych w Galerii "Na Piętrze" Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie.

Zachęcamy również do obejrzenia zdjęć z Finału dostępnych w naszej galerii oraz prezentacji multimedialnej zawierającej fotografie wszystkich prac plastycznych złożonych do konkursu


Opracowały: Edyta Pietrzak, Joanna Orzeszko

piątek, 31 maja 2013

Zaproszenie na promocję książki "Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943"

W najbliższy piątek 7 czerwca 2013 r. o godz. 17.00 w Galerii Na Parterze Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie odbędzie się promocja książki „Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943”.

Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943

Więcej na naszej stronie internetowej

wtorek, 28 maja 2013

Oddziałowy Dzień Bibliotekarza 2013


24 maja 2013 roku w Galerii Na Parterze Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie obchodzono uroczyście Oddziałowy Dzień Bibliotekarza. W spotkaniu, oprócz licznie zgromadzonych przedstawicieli bibliotek z powiatu chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego, udział wzięli włodawscy przedstawiciele władz samorządowych, placówek i instytucji oraz organizacji społecznych.

Oddziałowy Dzień Bibliotekarza 2013


Więcej na naszej stronie internetowej