czwartek, 31 stycznia 2013

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Chełmie


28 stycznia 2013 r. w sali konferencyjnej Chełmskiej Biblioteki Publicznej odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Chełmie.
Na Przewodniczącą obrad wybrano Barbarę Paszkowską.
Podsumowania z czteroletniej działalności mijającej kadencji przedstawiły Przewodnicząca Zarządu Urszula Ogrodniczuk i Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Ewa Krukowska.
Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi obecni członkowie wybrali nowe władze Oddziału oraz Delegatów na Zjazd Okręgowy.
Aktualny Zarząd Oddziału, w którego skład weszli także przedstawiciele naszego Koła, przedstawia się następująco:

Przewodnicząca: Urszula Ogrodniczuk (ChBP)

Zarząd:
Sekretarz: Małgorzata Zińczuk (MBP Włodawa)
Skarbik: Arkadiusz Korniejuk (ChBP)
Członkowie: Artur Borzęcki (MBP Krasnystaw), Ewa Krukowska (MBP Włodawa), Jolanta Skwarczewska (ChBP)

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca: Alina Szyszkowska (ChBP)
Członkowie: Elżbieta Patyk, (PBP Krasnystaw), Edyta Pietrzak (MBP Włodawa)

Delegaci na Zjazd Okręgowy:
Artur Borzęcki (MBP Krasnystaw)
Ewa Krukowska (MBP Włodawa)
Urszula Ogrodniczuk (ChBP)
Małgorzata Zińczuk (MBP Włodawa)

Zastępcy Delegatów:
Anna Miszczak (ChBP)
Marzena Sapuła (ChBP)

Podziękowano ustępującym władzom za dotychczasową pracę oraz przedstawiono wnioski do pracy nowego Zarządu.

Edyta Pietrzak

środa, 30 stycznia 2013

Zima nie straszna naszym małym gościom!

Ogromną radość sprawiła nam wizyta uczniów klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Orchówku, którzy odwiedzili bibliotekę w środowe przedpołudnie, 30 stycznia. Nasi mili goście przyjechali do Włodawy pod opieką pań wychowawczyń Ewy Symoniuk, Anny Sołtan i Ewy Marciochy. 

Dzieci nie kryły zachwytu, jaki wzbudziła w nich biblioteka. Do gustu młodych użytkowników przypadły aranżacje wnętrz oraz wyposażenie poszczególnych agend placówki, które chętnie zwiedziły zapoznając się ze specyfiką pracy na poszczególnych stanowiskach. 

Zdania co do najatrakcyjniejszego miejsca w bibliotece były podzielone. Część dzieci odnalazła eldorado w Czytelni Internetowej przy wysokiej klasy sprzęcie komputerowym i tabletach do grafiki komputerowej, inne natomiast zachwyciły się Oddziałem dla Dzieci próbując swych sił przy keyboardzie, czy też zapoznając się z ofertą czytelniczą. 
Duże zainteresowanie wzbudził Dział Regionalny i możliwość wyszukania informacji o rodzinnych miejscowościach naszych gości. 

Uwadze uczniów nie umknęły wystawy, które można obejrzeć w galerii „Na Parterze”, tj. „Na afiszu-wybór plakatów z imprez bibliotecznych”, a także wystawa fotograficzna z realizacji projektu „Poprawa dostępności do zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej dla mieszkańców Włodawy” oraz „Żywot i sprawy Józefa Ignacego Kraszewskiego” zorganizowanej w ramach Roku Kraszewskiego. 

Wśród prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie XII Powiatowego Festiwalu Twórczości Dziecięcej nasi goście odnaleźli dzieła swoich koleżanek i kolegów, na pokonkursowej wystawie pt.: „Przyjaciół gromadka Kubusia Puchatka” zlokalizowanej w galerii „Na Piętrze”. 

Dzieci zapowiedziały swoje uczestnictwo w kolejnej, XIII już edycji festiwalu pt.: „I Koziołek mądra głowa przybył do nas z Pacanowa - w 80-te urodziny Koziołka Matołka”. 

Dziękujemy Wam za wizytę i zapraszamy w nasze progi jak najczęściej. 


Joanna Orzeszko

czwartek, 24 stycznia 2013

Noworoczne spotkanie „Nadbużańskiej Frazy”

Noworoczne spotkanie członków grupy poetyckiej „Nadbużańska Fraza” odbyło się 22 stycznia w Dziale Regionalnym Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie. Tradycyjnie rozpoczęła Czesława Michańska szczegółowym omówieniem aktualnych wydarzeń kulturalnych. Na szczególną uwagę członków stowarzyszenia zasłużyła nagroda Paszporty „Polityki” 2012 W połowie stycznia odbyła się gala wręczenia prestiżowego wyróżnienia laureatom w Teatrze Wielkim w Warszawie. Nagroda została ustanowiona w 1993 roku przez tygodnik „Polityka” i jest przyznawana twórcom w sześciu kategoriach: literatura, film, teatr, muzyka poważna, plastyka (sztuki wizualne) i estrada, a od 2002 roku obejmuje również nagrodę specjalną kreator kultury za osiągnięcia w krzewieniu kultury. Laureatem za rok 2012 w kategorii literatura za powieść „Morfina” został pisarz i publicysta Szczepan Twardoch. Marcin Dorociński - polski aktor teatralny, telewizyjny i filmowy - został nagrodzony w kategorii film za absolutny słuch aktorski, który chroni go przed komercją i tandetą oraz za główne role w filmach „Róża” i „Obława”. W gronie nagrodzonych znalazł się także Iwan Wyrypajew, rosyjski aktor, reżyser i dramatopisarz. Międzynarodowy rozgłos przyniósł mu dramat „Sny”. Wyrypajew jest mężem polskiej aktorki Karoliny Gruszki. Został doceniony za przypomnienie polskiemu teatrowi, iż sztuka sceniczna może być poezją oraz za eksperymenty ze sceniczną tożsamością aktora. Natomiast w kategorii muzyka poważna uhonorowano TWOgether Duo za dojrzałe i wyraziste interpretowanie muzyki. Julita Wójcik, polska artystka współczesna, performerka, autorka akcji artystycznych znalazła się na liście nagrodzonych Paszportami „Polityki”. W kategorii sztuki wizualne czytelnicy, wybierając „Tęczę” na Placu Zbawiciela w Warszawie, udowodnili, iż ważna jest dla nich obecność sztuki w przestrzeni publicznej i docenili kreatywność autorki. Zespół Très.b odebrał nagrodę w kategorii muzyka popularna za umiejętne połączenie siły i delikatności w muzyce. Kreatorami kultury ogłoszono Elżbietę i Krzysztofa Pendereckich za zaangażowanie w życie muzyczne. Krzysztof Penderecki został uhonorowany za wybitne i nowatorskie kompozycje. Do tej pory Paszporty były nagrodą przyznawaną przez redakcję opiniotwórczego tygodnika „Polityka”. Tym razem jednak decyzję podjęli czytelnicy.

Styczniowa biesiada literacka dostarczyła uczestnikom sporej dawki poezji. Grono koneserów słowa podjęło lekturę i dyskusję na temat utworu lirycznego przypisywanego Czesławowi Miłoszowi. Wiersz został ogłoszony we Lwowie w 1939 roku i wydrukowany w miejscowej prasie za zezwoleniem władz radzieckich, a także nagrodzony specjalną nagrodą Stalina. Utwór ukazał się w kwartalniku Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich „Semper Fidelis” w 1991 roku z informacją, iż pochodzi z 1952 roku. Wiersz został ogłoszony anonimowo, a sprawa jego autorstwa i przewrotnej wymowy wybuchła w 2002 roku, gdy miały miejsce dyskusje na temat pochowania poety w sanktuarium na Skałce. Poezji przypisuje się niejednokrotnie rolę nośnika zbiorowej pamięci, dokumentu krzywd, które nie mogą być zapomniane. W sytuacji zagłady poezja powinna nieść moralne ocalenie. W twórczości Miłosza funkcje moralno-ocalające realizują się także przez jej klasycyzm pojmowany jako otwarcie na tradycję, uniwersalizm tematów, dystans wobec rozważanych zagadnień wyrażany stylem retorycznym i chłodnym. Zdawałoby się, że wiersz zatytułowany „Triumf Armii Czerwonej” to panegiryk ku czci Józefa Stalina. Okazuje się jednak, że można odczytywać go jak swoistą grę z cenzurą. Został więc zachowany podwójny sens słów, a ich rozumienie zależne jest od właściwego odcyfrowania. Niewątpliwie jest to utwór kryptograficzny.

Spotkania we włodawskiej książnicy pozwalają członkom „Nadbużańskiej Frazy” wspólnie cieszyć się poezją, sztuką i obcowaniem z pięknem literatury. Przyjemność deklamowania wierszy o szczęściu i cierpieniu połączona była z wyborem utworów lirycznych o tematyce regionalnej oraz uniwersalnej, które mają pojawić się na łamach następnego numeru kwartalnika społeczno-kulturalnego „Wschód”.

Kameralne spotkanie lokalnych poetów urozmaicone było słodkim poczęstunkiem. Atmosfera napełniona była pokojem i noworoczną nadzieją. Następne spotkanie grupy poetyckiej „Nadbużańska Fraza” odbędzie się 19 lutego 2013 roku we włodawskiej bibliotece.
wtorek, 22 stycznia 2013

Kolędy i pastorałki dawniej i dziś


Dnia 12 stycznia 2013 roku w Zespole Szkół w Urszulinie odbył się po raz piąty konkurs „Kolędy i pastorałki dawniej i dziś” zorganizowany przez Zespół Szkół i Gminną Bibliotekę Publiczną w Urszulinie, pod patronatem Wójta Gminy – Tomasza Antoniuka. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział aż 93 wykonawców, w kategoriach: dzieci, młodzież i dorośli.                                
W konkursie zaprezentowało się 22 solistów, 2 duety i 9 zespołów. 

Komisja w składzie: Tomasz Antoniuk – Wójt Gminy Urszulin, Teresa Kuczyńska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie, pani Janina Grzywaczewska i pan Andrzej Stefanowicz – nauczyciele z  Zespołu Szkół w Urszulinie – przyznała po 3 nagrody w każdej kategorii wiekowej tj.:

1. SOLIŚCI:
Kategoria 1 (klasy I – III szkoła podstawowa)
I miejsce: Patrycja Tymoszczuk
II miejsce: Dagmara Misztalska
III miejsce: Oliwia Lewandowska

Kategoria 2 (klasy IV – VI szkoła podstawowa)
I miejsce: Wiktoria Aftyka
II miejsce: Emilia Krępacka  i  Anna Szysz
III miejsce: Mariola Jędruszak

Kategoria Gimnazjum :
Wyróżnienie: Weronika Barej
Wyróżnienie: Daria Stanisławczuk

Kategoria Seniorzy :
I miejsce: Pani  Alicja i  Pani Barbara  Suchodół

2. DUETY:
I miejsce: Katarzyna Szymańska i Aleksandra Golan
Wyróżnienie: Edyta Stopyra i Monika Rutkowska

3. ZESPOŁY:
Kategoria 1 (klasy I – III szkoła podstawowa)
I miejsce: „NUTKI” 
II miejsce: „ROSICZKI”
III miejsce: „MIKOŁAJKI”
             
Kategoria 2 (klasy IV – VI szkoła podstawowa)
I miejsce: „ISKIERKA”
II miejsce: „ORLIKI”
III miejsce: „5+1”

Kategoria Dorośli:
I miejsce: „SENIORZY” i „SAŁUCZANIE”

Ponadto każdy z wykonawców otrzymał pamiątkowe dyplomy i upominki rzeczowe. Sponsorami nagród i poczęstunku byli: Urząd Gminy Urszulin, GBP w Urszulinie i Zespół Szkół w Urszulinie.
V konkurs „Kolędy i pastorałki dawniej i dziś’ przypadł do gustu uczestnikom i publiczności, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w konkursie za rok.

Zdjęcia z konkursu można obejrzeć w naszej Galerii.

Źródło: GBP Urszulin

środa, 2 stycznia 2013

Od dziś obowiązują nowe karty biblioteczne!

Przypominamy! Od dzisiaj obsługujemy czytelników wyłącznie w elektronicznym systemie wypożyczeń! Wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili zapraszamy - z dowodem tożsamości - do wyrobienia nowej karty bibliotecznej.

W przypadku użytkowników niepełnoletnich zapraszamy po kartę z rodzicem (lub innym prawnym opiekunem). Pamiętajcie, że do wyrobienia karty będzie potrzebny Wasz numer PESEL!