sobota, 27 lipca 2013

Regina Jachimczuk: O zmiennym obliczu Erosa z literaturą w tle...


Miłość – jedno z najgłębszych i najsilniejszych doświadczeń – znana jest człowiekowi od początku jego istnienia. Najbardziej bogata w siłę i różne barwy, a także najważniejsza w hierarchii ludzkich spraw jest miłość damsko-męska. Jest ona niejako zakodowana w człowieku. Pasja zgłębiania istoty miłości towarzyszyła i towarzyszy człowiekowi we wszystkich etapach jego historii. Od najdawniejszych czasów po dziś zjawisko miłości wymyka się jednak wyczerpującej i dokładnej definicji. W różnych leksykonach pod hasłem "Miłość" czytamy: "To głębokie przywiązanie do kogoś. To także namiętne uczucie sympatii do osoby płci odmiennej, połączone z pożądaniem jej." Psychologowie i specjaliści innych dziedzin nauk (chemii, biologii, socjologii, filozofii, teologii) dają odmienne, różniące się od siebie definicje miłości. Miłość stała się odwiecznym tematem literatury. Motywy literackie bywają ogólnie podobne, ale też i bardzo różnorodne, bo niejednakowy i niepowtarzalny jest człowiek ze swoją naturą, charakterem, wrażliwością i myśleniem.
Słowo miłość powtarzane jest od wieków w niezliczonych odmianach, wersjach i odcieniach.
Mówi się o niej, że jest pierwsza i ostatnia, łatwa i trudna, szczęśliwa i nieszczęśliwa. Wzniosła, romantyczna, ale też przyziemna i pospolita; trwała i budująca, ale też burzliwa i niszcząca, a niekiedy prowadząca do zbrodni. Jest też miłość głęboko duchowa, idealistyczna i w przeciwieństwie do niej – oparta tylko na pożądaniu, na fascynacji erotycznej, na zmysłach.
Jak widać z tych wyliczeń (na pewno nie wszystkich), miłość to wielki żywioł uczuciowy, bardzo skomplikowany, niosący nie tylko radość i spełnienie, ale także cierpienie i dramatyczne konflikty. Miłość jest więc paradoksalna, bo łączy szczęście z cierpieniem, wierność ze zdradą, bliskość z samotnością...
Psychoanalitycy nazywają miłość zjawiskiem dwóch biegunów – szczęścia i cierpienia ("Eros i Tanatos").

środa, 5 czerwca 2013

Finał XIII edycji Festiwalu Twórczości Dziecięcej

Uroczyste podsumowanie finału Festiwalu Twórczości Dziecięcej odbyło się 5 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie. Wśród licznie przybyłych laureatów oraz ich opiekunów artystycznych i merytorycznych, na widowni zasiedli członkowie komisji konkursowych, koleżanki i koledzy ze szkół, a także członkowie rodzin nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie dzieci.  Swoją obecnością zaszczycił nas Starosta Powiatu Włodawskiego, Wiesław Holaczuk. Mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli władz miasta w osobie Agaty Zakrzewskiej, inspektora ds. oświaty i kultury w UM oraz Radnego Miasta Włodawy, Wiesława Muszyńskiego.  Natomiast włodawskie media reprezentował Mariusz Józefczuk, redaktor Twojego Radia Włodawa.

Laureaci XIII edycji Festiwalu Twórczości Dziecięcej

Spotkanie rozpoczęliśmy niespodzianką artystyczną, którą pod kierunkiem pani Iwony Szwaj przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie. Przed blisko stu osobową widownią wystąpił zespół "Canto" prezentując talenty wokalne dzieci.
Zakończyliśmy XIII już edycję Festiwalu Twórczości Dziecięcej, którego pomysłodawcą i koordynatorem jest Małgorzata Zińczuk – kierownik Działu Udostępniania Zbiorów i Informacji MBP we Włodawie. Trzeba dodać, iż od lat cieszy się ów konkurs niesłabnącym zainteresowaniem wśród uczniów placówek kulturalno-oświatowych powiatu włodawskiego.
W tym roku konkurs przebiegał pod hasłem „I Koziołek, mądra głowa, przybył do nas z Pacanowa – w 80-te urodziny Koziołka Matołka”.
Nadrzędnym celem konkursu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży powiatu włodawskiego, natomiast tematem prac konkursowych tegorocznej edycji były: wspólna twórczość Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza, ekranizacje i adaptacje książek o Koziołku Matołku, przygody Koziołka Matołka na terenie Włodawy i powiatu włodawskiego

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 359 prac (58 w kategorii literackiej, 5 w multimedialnej, 296 w plastycznej) złożonych przez 318 uczniów z 25 placówek kulturalno-oświatowych powiatu włodawskiego.
Dla porównania w poprzedniej edycji - wpłynęło 256 prac (74 w kategorii literackiej, 8 w multimedialnej, 174 w plastycznej) złożonych przez 217 uczniów z 13 placówek kulturalno-oświatowych powiatu włodawskiego.
Z ogromu tych prac komisje konkursowe postanowiły nagrodzić 19 prac (8 literackich, 2 multimedialne i 9 plastycznych) oraz 26 wyróżnić (7 literackich, 19 plastycznych) wyłaniając 45 laureatów.
Ponadto Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło przy Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie postanowiło nagrodzić 1 i wyróżnić 6 prac w kategorii plastycznej.

Skład komisji konkursowych przedstawiał się następująco:
literacka:
Czesława Michańska – emerytowany bibliotekarz Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie
Halina Karpiuk – bibliotekarz Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. II Warszawskiej Brygady Saperów i II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Frycza Modrzewskiego we Włodawie
Beata Wyrzykowska-Telepko – bibliotekarz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie,
multimedialna:
Tomasz Orzeszko – pracownik Urzędu Miasta we Włodawie
Leszek Wiatrowski – pracownik Urzędu Miasta we Włodawie
Beata Wulczyńska – kierownik Filii we Włodawie Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie
oraz plastyczna:
Lucyna Lipińska – artysta plastyk Włodawskiego Domu Kultury
Maria Pogonowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie
Elżbieta Radczuk – bibliotekarz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Gen. Franciszka Kleeberga we Włodawie
Leszek Wiatrowski – pracownik Urzędu Miasta we Włodawie

Liczba Laureatów z poszczególnych szkół przedstawia się następująco:
Gimnazjum Publiczne w Dubecznie: 1
Zespół Szkół w Hannie: 3
Szkoła Podstawowa w Żukowie: 2
Szkoła Filialna w Korolówce: 5 (podwójny) Martyna Wawryszuk
Szkoła Podstawowa w Orchówku: 1
Zespół Szkół w Urszulinie: 2
Przedszkole Miejskie nr 2 we Włodawie: 1
Przedszkole Miejskie Integracyjne we Włodawie: 1
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie: 1
Szkoła Podstawowa nr 2 we Włodawie: 25 (na 167 prac złożonych przez 134 uczniów)
Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie: 4 (podwójny) Katarzyna Stadnik
Szkoła Podstawowa w Kaplonosach: 2
Szkoła Podstawowa w Woli Wereszczyńskiej: 2

Serdecznie dziękujemy Starostwu Powiatowemu, Radnemu Rady Miasta Wiesławowi Muszyńskiemu oraz Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich Koło przy Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie za ufundowanie nagród Laureatom. Uczestnikom za zainteresowanie konkursem, Laureatom za podzielenie się z nami próbkami swojego talentu, opiekunom za pomoc w pracy artystycznej ich podopiecznych. Członkom Komisji dziękujemy za poświęcenie czasu i chęć pomocy w trudnym wyborze prac, a wszystkim przybyłym gościom za ich obecność.

Na potrzeby dokumentacji Finału wykorzystano fragmenty pracy Laureatki Festiwalu: Aleksandry Kamińskiej „Koziołek Matołek zwiedza Okuninkę” (praca plastyczna). Opracowaniem graficznym dyplomów, podziękowań i zaproszeń zajęła się Urszula Panasiuk, stażystka MBP. Ula przygotowała także prezentację multimedialną zawierającą zdjęcia wszystkich prac plastycznych złożonych do konkursu. Przygotowanie dokumentacji związanej z konkursem, podsumowaniem danych liczbowych zajęła się Edyta Pietrzak, kierownik Działu Regionalnego MBP. Natomiast aranżację wystawy pokonkursowej przygotowała Joanna Orzeszko, bibliotekarz Oddziału dla Dzieci MBP.

Zapraszamy serdecznie do zwiedzania pokonkursowej wystawy prac eksponowanych w Galerii "Na Piętrze" Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie.

Zachęcamy również do obejrzenia zdjęć z Finału dostępnych w naszej galerii oraz prezentacji multimedialnej zawierającej fotografie wszystkich prac plastycznych złożonych do konkursu


Opracowały: Edyta Pietrzak, Joanna Orzeszko

piątek, 31 maja 2013

Zaproszenie na promocję książki "Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943"

W najbliższy piątek 7 czerwca 2013 r. o godz. 17.00 w Galerii Na Parterze Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie odbędzie się promocja książki „Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943”.

Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943

Więcej na naszej stronie internetowej

wtorek, 28 maja 2013

Oddziałowy Dzień Bibliotekarza 2013


24 maja 2013 roku w Galerii Na Parterze Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie obchodzono uroczyście Oddziałowy Dzień Bibliotekarza. W spotkaniu, oprócz licznie zgromadzonych przedstawicieli bibliotek z powiatu chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego, udział wzięli włodawscy przedstawiciele władz samorządowych, placówek i instytucji oraz organizacji społecznych.

Oddziałowy Dzień Bibliotekarza 2013


Więcej na naszej stronie internetowej

poniedziałek, 27 maja 2013

Słowiańskie Spotkania Literackie


24 maja 2013 r. odbyły się w naszej bibliotece Słowiańskie Spotkania Literackie.

Słowiańskie Spotkania Literackie

Wprowadzenie do spotkania - Małgorzata Zińczuk, kierownik Działu Udostępniania Zbiorów i Informacji

Więcej informacji na naszej stronie internetowej

czwartek, 23 maja 2013

Wieczór wspomnień o Stefanie Sidoruku


21 maja 2013 r. mieliśmy przyjemność spotkać się w Galerii Na Parterze naszej biblioteki na wieczorku poetyckim poświęconym ludowemu twórcy Stefanowi Sidorukowi.
Koordynacją spotkania zajęły się przedstawicielki Grupy Poetyckiej „Nadbużańska Fraza” ze Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego – Teresa Ciodyk (inicjatorka wieczorku) i Czesława Michańska (autorka scenariusza).

Wieczór wspomnień o Stefanie Sidoruku

Kilka słów wstępu autorstwa Małgorzaty Zińczuk, kierownika Działu Udostępniania Zbiorów i InformacjiWięcej na naszej stronie internetowej

wtorek, 21 maja 2013

Wioletta Wójtowicz-Wicińska z BPG Hańsk w projekcie LABiB


Projekt LABiB

Wioletta Wójtowicz-Wicińska z Biblioteki Publicznej Gminy Hańsk zakwalifikowała się do projektu LABiB realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Czym jest LABiB?
LABiB to ludzie, dla których biblioteka to miejsce szczególne. Dostrzegają jej potencjał i chcą go wykorzystać. Działają, mają pomysły, realizują projekty. Chcą zaszczepić entuzjazm w innych.
LABiB to specjalna platforma internetowa stworzona z myślą o bibliotekarkach, bibliotekarzach i bibliofanach, którzy chcą dzielić się wiedzą, zbierać doświadczenia i pomnażać pomysły. To możliwość poznania nowych narzędzi i technologii oraz sprawdzonych metod pracy. Przestrzeń spotkań, poszukiwania rozwiązań i wspólnych eksperymentów.
LABiB to program liderski dla bibliotekarzy i bibliotekarek z całej Polski, oparty na cyklicznych spotkaniach, warsztatach, konferencjach, wizytach studyjnych.
Uczestnicy projektu LABIB będą mieli szansę na pozyskanie grantów na realizację ciekawych pomysłów w swoich bibliotekach.
Źródło: BPG Hańsk

Gratulujemy!

Malowane słowem i obiektywem - fotorelacja


Prezentacja "Malowane słowem i obiektywem" odbyła się w naszej bibliotece 14 maja 2013 r. w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 2013.

Autorów spektaklu, Jacka Zaima i Urszulę Gronowską, przedstawiła Małgorzata Zińczuk - kierownik Działu Udostępniania Zbiorów i Informacji

Malowane słowem i obiektywem


Więcej na naszej stronie internetowej

poniedziałek, 20 maja 2013

Wesołe sześciolatki ze Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włodawie

Poniedziałkowe poranki w bibliotece od kilku tygodni są bardzo wesołe, a to za sprawą najmłodszych czytelników księgozbioru MBP we Włodawie. Tym razem odwiedzili nas uczniowie kl. 0 „a” z Oddziału Przedszkolnego przy SP nr 2 we Włodawie. Sześciolatki przyszły do nas 20 maja, pod opieką wychowawczyni, pani Jolanty Ostapiuk.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Działu Regionalnego, w którym dzieci zapoznały się z prasą regionalną, którą prenumerujemy, a także z materiałami dotyczącymi ich szkoły, zgromadzonymi w kartotece regionalnej.
Następnie przeszliśmy do Czytelni Internetowej, gdzie uczniowie, niektórzy po raz pierwszy mieli okazję skorzystać z komputerów z ekranami dotykowymi, czy też przetestować funkcjonowanie mysz i klawiatur bezprzewodowych.
Kolejną agendę, w której zatrzymaliśmy się na dłużej był Oddział dla Dzieci. Sześciolatki czuły się tutaj bardzo swobodnie i korzystały ze wszystkich dobrodziejstw oferowanych przez tę szczególną, dziecięcą strefę biblioteczną. Były więc tańce i śpiewy, gra na keyboardzie, która sprawiła dzieciom dużo radości. Okazało się, że oprócz talentów muzycznych, wszystkie dzieci z tej klasy mają talent plastyczny. Bowiem bardzo ładnie rysują, czego dowodem są kolorowe obrazki pozostawione w Oddziale na pamiątkę tej wizyty.Nasi mali goście bardzo chętnie sięgali po książki i prasę dostępną w bibliotece. Z uwagą też wysłuchali kilku opowiadań z książki Grzegorza Kasdepke „Bon czy ton”, w zabawny sposób opisujących zasady dobrego zachowania się. Dzieci ochoczo zwiedziły pozostałe agendy biblioteki, przeznaczone dla czytelników dorosłych. Zgodnym chórem uznały, że najpiękniejszy jest Oddział dla Dzieci, i że tutaj będą wracały.
Serdecznie dziękujemy Wam za odwiedziny i upominek w postaci własnoręcznie wykonanego obrazka, który wspaniale prezentuje się na bibliotecznym regale.
Zapraszamy Was w nasze progi jak najczęściej. Natomiast pamiątkowe zdjęcia z tej wizyty można obejrzeć w naszej galerii.
Joanna Orzeszko

Zaproszenie na Słowiańskie Spotkania Literackie


Już wkrótce odbędzie się trzydniowa XIII Międzynarodowa sesja historycznoliteracka „Nasi sąsiedzi: Ukraina i Białoruś” organizowana przez lubelski oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie.

Słowiańskie Spotkania Literackie

Sesja rozpocznie się w Lublinie 22 maja. Pisarze z Ukrainy i Białorusi spotkają się ze studentami i naukowcami UMCS, 23 i 24 maja wezmą udział w dwudniowej sesji politycznogospodarczej w Woli Uhruskiej, 24 maja w godzinach popołudniowych zawitają do Włodawy na Słowiańskie Spotkania Literackie, których organizatorem od kilku już lat jest Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie. Patronat nad tegorocznymi Słowiańskimi Spotkaniami Literackim objął Starosta Włodawski, a rolę współorganizatora przyjęło Starostwo Powiatowe.
Gośćmi włodawskiej publiczności czytelniczej będą: Ołena Krysztalśka – poetka, krytyk literacki, tłumacz literatury polskiej i hiszpańskiej na ukraiński, Myroslawa Hey - literaturoznawca, wykładowca literatury polskiej i angielskiej na Uniwersytecie Wołyńskim im. Łesi Ukrainki w Łucku oraz poeta i prozaik – Wasyl Hey. Spotkanie poprowadzi polski poeta, prozaik i tłumacz – Wojciech Pestka. Tematyką wystąpień będą: Pamięć o Bolesławie Prusie na Ukrainie, Poezja polska na łamach wołyńskiego kwartalnika literackiego "Świteź" oraz prezentacja dwujęzycznej antologii "Grawitacja wzajemności" prezentującej wiersze 135 ukraińskich poetów w przekładzie na polski.
Miłośników literatury oraz wszystkich zainteresowanych zapraszamy 24 maja (piątek) 2013 r. o godz. 17.00 do Galerii Na Parterze Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie – ul. Przechodnia 13. Wstęp wolny.

Szkolenie powiatowe - 17.05.13 r.


Miejska Biblioteka Publiczna w związku z realizacją zadań biblioteki powiatowej zorganizowała szkolenie i warsztaty przeznaczone dla kierowników i pracowników Gminnych Bibliotek Publicznych i Filii bibliotecznych powiatu włodawskiego.

Szkolenie powiatowe dla bibliotekarzy maj'2013 r.

Więcej na naszej stronie internetowej

czwartek, 16 maja 2013

Rozśpiewane sześciolatki z SP nr 2


Kolejny radosny poranek w bibliotece zapewniły nam sześciolatki z kl. 0 "b" ze Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie, które przyszły do nas pod opieką pani Renaty Kostrzewskiej w czwartek, 16 maja. Dzieci zwiedziły wystawy prezentowane w naszych galeriach. "Na Parterze"podziwiały malarstwo Franciszka Ryszarda Mazurka, natomiast "Na Piętrze" zachwyciły się pracami Eweliny Kratiuk. Wprowadzone w artystyczny nastrój dzieci opowiedziały o swoich ulubionych technikach i przyborach malarskich. Zademonstrowały także próbkę swego talentu plastycznego w Oddziale dla Dzieci, gdzie ochoczo oddały się rysowaniu.
Sześciolatki z SP 2

Nasi goście doskonale odnaleźli się w konwencji Słowa, Muzyki i Obrazu. Oprócz bowiem rysowania, pokazały muzyczne umiejętności śpiewając i tańcząc. Również do keyboard'u ustawiła się długa kolejka. Każdy spróbował swoich sił  przy klawiszach. Próby zakończyły się oczywiście sukcesem.
Mimo licznych atrakcji zawartych w ofercie bibliotecznej, dzieci bardzo chętnie sięgały po książki i prasę przeznaczone dla młodych czytelników. Z zainteresowaniem wysłuchały też wierszy Juliana Tuwima "Słoń Trąbalski" i "Aeroplan", które przeczytały panie Renata i Asia.
W Dziale Regionalnym natomiast, uczniowie odnaleźli w kartotece regionalnej segregator z kserokopiami artykułów prasowych dotyczących ich szkoły. Czytelnia Internetowa zachwyciła naszych młodych gości zbiorem multimediów, naturalnie kusiły także komputery, jednak zabrakło czasu by przetestować możliwości sprzętu. Dzieci obiecały wkrótce powrócić w nasze progi, a my serdecznie Was zapraszamy.
Zdjęcia z tej wizyty zamieściliśmy w naszej galerii
Joanna Orzeszko

Dni otwarte w bibliotece-wizyta uczniów z SP w Kulczynie

W ostatni dzień Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, tj. 15 maja, nasza placówka otworzyła swoje drzwi dla wszystkich zaciekawionych specyfiką pracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej. W związku z tym, środowy poranek okazał się niezwykle radosnym dla nas- bibliotekarzy oraz dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kulczynie, którzy przyjechali do Włodawy pod opieką pań wychowawczyń Krystyny Zielińskiej, Ewy Olszewskiej, Moniki Wólczyńskiej, Małgorzaty Kończal, Sylwii Trojanowskiej.
Uczniowie SP z Kulczyna
Dzieci ochoczo zwiedziły bibliotekę. Z uwagą wysłuchały informacji dotyczących specyfiki pracy na poszczególnych stanowiskach bibliotecznych. Najciekawszym miejscem okazał się Oddział dla Dzieci, Dział Regionalny oraz Czytelnia Internetowa. Oczywiście dużo uwagi skupiła biblioteczna Strefa Gier, gdzie korzystając z x-boxa dzieci mogły sprawdzić swoich sił grając w piłkę nożną, siatkową czy też w kręgle.
Nasi mili goście z niezwykłą ciekawością potraktowali Dział Regionalny, o którym opowiedziała Edyta Pietrzak-kierownik wspomnianej agendy. Uczniowie mieli możliwość odszukania w kartotece regionalnej swojej rodzinnej miejscowości-Kulczyna. Z uwagą prześledziły artykuły opublikowane na jego temat.
Natomiast w Oddziale dla Dzieci, ku uciesze naszej-bibliotekarzy, jak również pań wychowawczyń młodzi czytelnicy oddali się lekturze książek samodzielnie wyszukanych na regałach. Dostrzeżona została także prasa dziecięca i młodzieżowa prenumerowana w naszej placówce. Rozgrzany do czerwoności keyboard i tym razem przetrwał próby muzyczne małych rączek.
Zachwyt dzieci wzbudziły komputery dostępne w Czytelni Internetowej. Wysokiej klasy technologia, szybki Internet oraz dotykowe ekrany komputerów zrobiły furorę. Maluchy doskonale odnalazły się w świecie Słowa, Muzyki i Obrazu.
Jak wiemy, wszystko to, co dobre szybko się kończy i tym razem sprawdziło się znane powiedzenie. Czas wizyty upłynął nam bardzo miło, ale niestety też bardzo szybko. Nie wszystkie tajemnice biblioteki zostały odkryte, dzieci musiały ruszyć w dalszą drogę. Nim jednak odjechały, wręczyły nam pięknie przygotowane podziękowania za lekcję biblioteczną i oprowadzenie po bibliotece. Obiecały także, że będą nas odwiedzały tak często, jak tylko będą mogły.
Dziękujemy Wam za sympatycznie spędzony czas i zapraszamy w nasze progi jak najczęściej.
Pamiątkowe zdjęcia z tej wizyty zamieściliśmy w naszej galerii.
Joanna Orzeszko

Zaproszenie na "Wieczór wspomnień o Stefanie Sidoruku"


Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
Klub poetycki "Nadbużańska Fraza" ze Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej
im. Janusza Kalinowskiego

serdecznie zapraszają na

Wieczór wspomnień o Stefanie Sidoruku

który odbędzie się we wtorek, 21 maja 2013 r. o godz. 16.00
w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie, ul. Przechodnia 13

ZAPRASZAMY!
Wieczór wspomnień o Stefanie Sidoruku

środa, 15 maja 2013

Nasza biblioteka w Poradniku Bibliotekarza


W najnowszym numerze Poradnika Bibliotekarza (5/2013) ukazał się rekomendowany przez Redakcję pisma artykuł MBP we Włodawie – SŁOWO, MUZYKA, OBRAZ, którego autorem jest Małgorzata Zińczuk, Kierownik Działu Udostępniania Zbiorów i Informacji naszej biblioteki.

Poradnik Bibliotekarza 5 2013

„Nową bibliotekę uroczyście otwarto 24.10.2012 r. Pomieszczenia biblioteczne wyposażono w nowe meble, wysokiej klasy sprzęt komputerowy i elektroniczny wraz z systemem zabezpieczeń. Biblioteka oferuje mieszkańcom Włodawy i okolic interesujący program edukacyjny zawarty w nośnym haśle: SŁOWO, MUZYKA, OBRAZ, wokół którego skupia się działalność biblioteki. Zachęcamy do odwiedzenia tej interesującej placówki.” - czytamy w rekomendacji.
Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z treścią artykułu.

Bibliotekarze z powiatu hrubieszowskiego

W sobotę, 11 maja br., odwiedzili Włodawę bibliotekarze z powiatu hrubieszowskiego

Bibliotekarze z powiatu hrubieszowskiego

Więcej na naszej stronie internetowej

Dzień Bibliotekarza 2013


10 maja 2013 roku obchodziliśmy nasze święto (przypadające w kalendarzu 8 maja) - Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.

Dzień Bibliotekarza 2013


Więcej na naszej stronie internetowej

wtorek, 14 maja 2013

Igrzyska z Kosogłosem - finał konkursu

6 maja 2013 r. w sali naukowej MBP odbył się finał X Powiatowego Konkursu Czytelniczego dla Młodzieży „Igrzyska z Kosogłosem Suzanne Collins”.

Młodzież jak zwykle dopisała

Igrzyska z Kosogłosem - finał konkursu
 
 Więcej na naszej stronie internetowej

Franciszek Ryszard Mazurek "Z plenerów w magicznych zakątkach świata" - wernisaż

Nasza biblioteka bierze udział w obchodach OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA BIBLIOTEK, który odbywa się w tym roku pod hasłem: „Biblioteka Przestrzenią dla Kreatywnych”. Realizując tę ideę zebraliśmy się 9 maja w kreatywnej przestrzeni Słowa - Muzyki - Obrazu Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie na otwarciu wystawy wybitnego polskiego malarza pejzażysty Franciszka Ryszarda Mazurka, jednego z najbardziej znanych autorów tego typu obrazów w naszym kraju, artysty nam znanego i cenionego.
W 2010 roku mieliśmy już okazję podziwiać wystawę „Pejzaż Polski. Lubelskie”, która została zorganizowana przez władze miejskie a zaprezentowana w Klasztorze Ojców Paulinów.

Więcej na naszej stronie internetowej 

poniedziałek, 13 maja 2013

Majowe wizyty sześciolatków


Poniedziałkowy poranek w bibliotece, 13 maja upłynął pod znakiem wizyt sześciolatków z dwóch włodawskich przedszkoli. Jako pierwsi dotarli do nas podopieczni Miejskiego Przedszkola Integracyjnego pod opieką pani Heleny Kobus. 
Maluchy ochoczo zwiedzały bibliotekę nie kryjąc zachwytu nad częścią przeznaczoną właśnie dla dzieci. Zainteresowaniem cieszyły się kolorowe książki, multimedia i oczywiście oblegany keyboard. W sali konferencyjnej sześciolatki zatrzymały się na pięciominutowy seans. Obejrzały bajkę pt."Bolek i Lolek" i ruszyły na dalsze zwiedzanie. Przedszkolaki obiecały powrócić z rodzicami by założyć sobie karty biblioteczne. W galerii zamieściliśmy zdjęcia z tej wizyty.
Druga grupa młodych gości odwiedziła nas w południe. Pod opieką pani Iwony Osińskiej przyszli do nas wychowankowie Miejskiego Przedszkola nr 1 we Włodawie. Dzieci zainteresowane były wystawami, które można u nas obejrzeć w poszczególnych galeriach.
"Na Parterze" zapoznały się z malarskim kunsztem Franciszka Ryszarda Mazurka, gdzie prezentowana jest wystawa pt."Z plenerów w magicznych zakątkach świata". Natomiast "Na Piętrze" zachwyciły się technikami plastycznymi preferowanymi przez Ewelinę Kratiuk, autorkę prac prezentowanych na wystawie "Moje inspiracje".
Dzieci wyznały, iż na zajęciach plastycznych w przedszkolu bardzo często udzielają się artystycznie. Wykazały się dużą wiedzą o przyborach plastycznych, opowiedziały o ulubionych technikach malarskich. Dodały, iż dołożą wszelkich starań, by w przyszłości to ich prace ozdobiły biblioteczne galerie.
zachęcamy do obejrzenia zdjęć z tej sympatycznej wizyty.
Joanna Orzeszko

niedziela, 12 maja 2013

Malowane słowem i obiektywem

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
Dyskusyjny Klub Książki

zapraszają na spektakl

Malowane słowem i obiektywem

Galeria Na Parterze, wtorek, 14 maja 2013 r., godz. 19:00

Autorka tekstów: Urszula Gronowska
Autor zdjęć: Jacek Zaim

ZAPRASZAMY!

Malowane słowem i obiektywem

"Oczy Ikony" Stanisława Leona Popka

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Dyskusyjny Klub Książki

zapraszają na promocję książki

Stanisława Leona Popka
Oczy Ikony

Galeria Na Parterze, poniedziałek, 13 maja 2013 r. godz. 17:00

ZAPRASZAMY!

Oczy Ikony

sobota, 11 maja 2013

Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 we Włodawie zwiedzają wystawy w bibliotece

9 maja 2013 r. złożyły nam kolejną wizytę dzieci i ich opiekunki z Przedszkola Miejskiego nr 1 we Włodawie. Tym razem wycieczkowicze skupili się na oglądaniu wystaw prezentowanych w bibliotece: Franciszek Ryszard Mazurek "Z plenerów w magicznych zakątkach świata. Malarstwo" w Galerii Na Parterze oraz "Moje inspiracje" Eweliny Kratiuk w Galerii Na Piętrze.

Dzieci z PM nr 1 we Włodawie

Więcej zdjęć w naszej galerii

Spotkanie z Markiem Bemem - fotorelacja

Spotkanie z Markiem Bemem "Włodawa - moim miejscem na Ziemi" odbyło się 8 maja br. w sali konferencyjnej biblioteki.

Uczestnicy

Spotkanie z Markiem Bemem

Więcej na naszej stronie internetowej

II Międzyprzedszkolne Prezentacje Recytatorskie "Dorota Gellner dzieciom" - fotorelacja

II Międzyprzedszkolne Prezentacje Recytatorskie odbyły 8 maja br. się w sali konferencyjnej biblioteki.

Nasi mili goście
 

Więcej na naszej stronie internetowej

środa, 8 maja 2013

„Moje inspiracje”- otwarcie autorskiej wystawy plastycznej Eweliny Kratiuk

W przeddzień Tygodnia Bibliotek, 7 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie odbył się wernisaż prac plastycznych Eweliny Kratiuk, uczennicy klasy III c, Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Zamoyskich we Włodawie.
Wtorkowe wydarzenie doskonale wpasowało się w kalendarz imprez i uroczystości bibliotecznych, bowiem Tydzień Bibliotek przebiega w tym roku pod hasłem „Biblioteka przestrzenią kreatywnych”. 
Podczas pierwszej części spotkania, która odbyła się w sali konferencyjnej biblioteki, licznie zgromadzona młodzież miała okazję wysłuchać wystąpień artystycznych swoich koleżanek i kolegów.
Spotkanie rozpoczęło się niespodzianką muzyczną, którą dla swoich gości przygotowała Ewelina. Okazuje się, iż poza tym, że pięknie rysuje, maluje posiada również talent muzyczny. Zanim więc zgromadzeni goście obejrzeli wystawę prac autorki, wysłuchali krótkiego koncertu zespołu trashmetalowego HORDER, w którym Ewelina gra na gitarze basowej. Na scenie towarzyszyli Jej: Maciek Kliszcz (wokal) oraz Agnieszka Pylak (gitara elektryczna).
Kolejną niespodzianką, tym razem dla Eweliny, były wspomniane wcześniej wystąpienia artystyczne koleżanek i kolegów ze szkoły.
Magdalena Makarewicz i Dominika Wulczyńska pięknie recytowały wiersze. Następnie Ewelina Czyż przy akompaniamencie Mateusza Kolasy (gitara akustyczna) przepięknie zaśpiewała wprowadzając publiczność w pogodny nastrój. Natomiast występ kolejnych młodych artystów wprowadził nastrój rockowy. Śpiewał Piotr Koch, na gitarze elektrycznej grał Piotr Boczkowski, Mateusz Kolasa dołączył z gitarą akustyczną.
Po wszystkich wystąpieniach, licznie przybyli goście udali się do Galerii „Na Piętrze”, gdzie rozpoczęła się druga cześć spotkania. Wernisaż „Moje inspiracje” został zorganizowany w ramach cyklu „Promocja Młodych Talentów”, który od lat realizujemy w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Ewelina opowiedziała o swoich inspiracjach, natomiast o talencie młodej artystki wypowiedzieli się zgromadzeni goście. Wiele ciepłych słów padło z ust wychowawczyni Eweliny, pani Małgorzaty Żakowskiej oraz wicedyrektor szkoły pani Beaty Zań. Natomiast wzruszona pani Maria Pogonowska opowiedziała o „pierwszych szkicach Ewelinki”. To właśnie podczas zajęć plastycznych prowadzonych przez panią Marię, Ewelina złapała bakcyla plastycznego. Kreatywność młodych ludzi doceniła również Małgorzata Zińczuk, Kierownik Działu Udostępniania Zbiorów i Informacji, dziękując za wystąpienia uświetniające otwarcie autorskiej wystawy koleżanki artystów. Wszystkie panie zgodnie gratulowały wzruszonej mamie Eweliny tak wszechstronnie utalentowanej córki.
Kolejną niespodzianką była prezentacja multimedialna przygotowana przez Michała Hawryła, która przyniosła wiele radości wszystkim uczestnikom spotkania. Zawarte w filmiku wypowiedzi koleżanek z klasy Eweliny, były pełne sympatii i uznania dla młodej artystki.
Na zakończenie, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej- Jacek Żurawski podziękował wszystkim za tak liczne przybycie. Wręczył także podziękowania dla współorganizatora spotkania w osobach Małgorzaty Żakowskiej i Małgorzaty Szadkowskiej oraz Radzie Rodziców za ufundowanie słodkiego poczęstunku, jak również wszystkim młodym kreatywnym, którzy wystąpili dziś na bibliotecznej scenie.
Ewelinie raz jeszcze życzymy wielu sukcesów, gratulujemy kreatywności i talentu Jej oraz młodzieży Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Zamoyskich we Włodawie.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z otwarcia wystawy dostępnych w naszej galerii
Joanna Orzeszko

poniedziałek, 6 maja 2013

Dorota Gellner dzieciom

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
Przedszkole Miejskie nr 2 we Włodawie
zapraszają na finał
II Międzyprzedszkolnych Prezentacji Recytatorskich
Dorota Gellner dzieciom
MBP we Włodawie, środa, 8 maja 2013 r. , godz. 9:30

Dorota Gellner dzieciom

sobota, 4 maja 2013

I Konkurs Recytatorski dla przedszkolaków pt. "Wiosna z Tuwimem" w BPG Hańsk

W dniu 30 kwietnia 2013 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Hańsku odbył się I Konkurs Recytatorski skierowany do przedszkolaków. W konkursie wzięło udział 23 uczniów ze szkół w Hańsku i Kulczynie. Z okazji ogłoszonego roku Juliana Tuwima dzieci prezentowały wiersze polskich klasyków głównie Tuwima i Brzechwy.

Więcej na naszej stronie internetowej

wtorek, 30 kwietnia 2013

Komunikat

W dniu 2 maja 2013 r. (czwartek) biblioteka będzie czynna w godz. 9.00 - 13.00
Za utrudnienia przepraszamy

Igrzyska z Kosogłosem

Finał X Powiatowego Konkursu Czytelniczego dla Młodzieży

Igrzyska z Kosogłosem
Suzanne Collins

6 maja 2013 r., godz. 9.30
Sala Naukowa Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie

Z plenerów w magicznych zakątkach świata

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze we Włodawie
mają zaszczyt zaprosić na wernisaż malarstwa

Z PLENERÓW W MAGICZNYCH ZAKĄTKACH ŚWIATA


MALARSTWO

FRANCISZEK RYSZARD MAZUREK

Który odbędzie się w czwartek 9 maja o godzinie 17
w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie, ul. Przechodnia 13
Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających od 9 do 23 maja w godzinach od 11 do 18
w Galerii na Parterze
Zapraszamy do przeglądania strony internetowej malarza


Świat Eweliny Kratiuk malowany obrazem i dźwiękiem


Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Zamoyskich we Włodawie
zapraszają na wystawę plastyczną

Eweliny Kratiuk

Moje inspiracje

Galeria Na Piętrze
Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie
wernisaż: wtorek 7 maja 2013 r. godz. 9.00
ZAPRASZAMY!

Więcej na naszej stronie internetowej

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Linkowy sukces BPG Hańsk


Link do przyszłościOd 5 listopada do 15 kwietnia w całej Polsce w bibliotekach, szkołach, Ochotniczych Hufcach Pracy i innych instytucjach z małych miejscowości odbyło się blisko 310 spotkań z młodymi i inspirującymi przedstawicielami zawodów, w których ważną rolę odgrywają nowe technologie. Wzięło w nich udział ponad 10 tysięcy uczniów szkół średnich i ostatnich klas gimnazjów.

Uczestnicy spotkań mogli porozmawiać z młodymi, inspirującymi profesjonalistami, poznać ich drogę do sukcesu oraz dowiedzieć się jaką rolę w ich pracy odgrywają nowe technologie. Poznawali także zawody, na które prognozowane jest zapotrzebowanie w przyszłości i uczestniczyli w quizie, dzięki któremu mogli zorientować się w aktualnej sytuacji i trendach na rynku pracy. Aż 97% uczestników spotkań oceniło je pozytywnie, zaś 4 na 5 młodych osób potwierdziło, że dzięki nim wie więcej o różnych zawodach, roli nowych technologii w pracy zawodowej, czego się uczyć i jaki zawód wybrać.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej

Tydzień Bibliotek 2013

Hasłem Tygodnia Bibliotek 2013 jest „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”.
Po raz dziesiąty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja 2013 r., Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek.

Więcej informacji na naszej stronie

sobota, 27 kwietnia 2013

Wiosenne harce w Oddziale dla Dzieci


Tytułowe harce odbyły się w bibliotece w piątkowe przedpołudnie, 26 kwietnia. W bardzo wesołych nastrojach odwiedzili nas uczniowie kl. I "d" ze Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie, którzy przyszli pod opieką pań Urszuli Koszeluk i Marty Gruszczyńskiej.

Dzieci z uwagą wysłuchały informacji dotyczącej specyfiki pracy na poszczególnych stanowiskach bibliotecznych, zapoznały się także z ofertą czytelniczą skierowaną do najmłodszych użytkowników. Poznały zastosowanie katalogu elektronicznego, który już wkrótce będzie dostępny online. Panie wychowawczynie zadbały o to, by podczas dzisiejszej wizyty każdy z uczniów założył sobie kartę biblioteczną. Tym sposobem każdy nowy Czytelnik wypożyczył ciekawą książeczkę.

Nasi goście nie kryli zachwytu jaki wywarła na Nich biblioteka. Atrakcje w postaci oglądanych na dvd bajek, czy gry na keyboardzie i komputerach dopełniły zabawy przy x-boxie. Dzieci obiecały, że będą wracać do biblioteki, by przyjemnie spędzać tu czas.
Maluchy ochoczo zwiedziły poszczególne agendy biblioteki, w Dziale Regionalnym miały możliwość odszukania informacji o swojej szkole, w Czytelni Internetowej przejrzały multimedialne zbiory, natomiast w Wypożyczalni dla Dorosłych zainteresowały się prasą. Do Czytelni dla Dorosłych obiecały wrócić za kilka lat. Jednogłośnie stwierdziły, że najciekawszym miejscem w bibliotece jest dla Nich strefa gier, "biblioteka dla dzieci" i "komputery".

Dziękujemy Wam za dzisiejsze odwiedziny, życzymy sobie częściej tak sympatycznych gości.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego spotkania dostępnych w galerii 

Joanna Orzeszko

piątek, 26 kwietnia 2013

"Seniorki" (i nie tylko) z Dubeczna


24 kwietnia odwiedziły nas uczestniczki kursu komputerowego organizowanego w Bibliotece Publicznej Gminy Hańsk oraz członkinie zespołu "Seniorki" z Dubeczna.
Po obejrzeniu przedstawienia "Bajki inaczej" w wykonaniu kabaretu ze Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie zwiedziły prezentowane w bibliotece wystawy i poszczególne oddziały biblioteki.

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie

Seniorki z Dubeczna

Więcej na naszej stronie internetowej

piątek, 19 kwietnia 2013

Nasi młodzi czytelnicy z wiosenną wizytą

W czwartkowy ranek, 18 kwietnia, złożyły nam wizytę dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 we Włodawie.
Wraz ze swoimi opiekunkami zwiedziły bibliotekę oglądając najciekawsze jej zakamarki. Najwięcej czasu spędziły w Oddziale dla Dzieci, gdzie zapoznały się z księgozbiorem oraz tajnikami zapisu do biblioteki. Niezmiennym, podczas takich wizyt, zainteresowaniem cieszył się keyboard. Każde z dzieci miało okazję dać krótki koncert prezentując swoje muzyczne umiejętności. Syte wrażeń zakończyły zarówno koncert, jak i zwiedzanie biblioteki, obiecując kolejne wizyty.
Na pamiątkę tych miłych odwiedzin pozostawiły nam upominek w postaci własnoręcznie zrobionych kwiatków.
Dziękujemy bardzo za wizytę i zapraszamy ponownie.
Edyta Pietrzak

Kwiatki od dzieci z PM nr 1 we Włodawie
Kwiatki od dzieci z przedszkola

Zdjęcia ze zbiorów Przedszkola Miejskiego nr 1 we Włodawie

czwartek, 18 kwietnia 2013

Spotkanie z Krzysztofem Kołtunem

Człowiek bez znajomości swojej historii jest jak drzewo bez korzeni... 

Relacja ze spotkania z Krzysztofem Kołtunem na naszej stronie internetowej.

Regionalne Spotkanie Literackie ze Stanisławem Koszewskim

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie,
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło przy MBP we Włodawie,
Redakcja Kwartalnika Społeczno-Kulturalnego „Wschód"

zapraszają na

Regionalne Spotkanie Literackie

z satyrykiem, autorem wierszy i piosenek,
członkiem Chełmskiej Grupy Literackiej „Lubelska 36”

Stanisławem Koszewskim

w Galerii na Parterze Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie
we wtorek, 23 kwietnia 2013 r., godz. 17.00


Więcej informacji na naszej stronie internetowej 

wtorek, 16 kwietnia 2013

czwartek, 11 kwietnia 2013

Polesie źródłem natchnień i kultury w XIX i XX wieku – spotkanie z Krzysztofem Kołtunem


Miejska Biblioteka Publiczna, Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
Włodawski Oddział PTTK i Grupa Poetycka Nadbużańska Fraza
zapraszają na spotkanie
„Polesie źródłem natchnień i kultury w XIX i XX wieku”
z duchowym przewodnikiem po Kresach, poetą, etnografem
Krzysztofem Kołtunem
w Galerii Na Parterze Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie
wtorek, 16 kwietnia 2013 r., godz. 18.00


Więcej informacji na naszej stronie internetowej.

Magiczna noc z książką w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Wyjątkowe spotkanie najmłodszych miłośników książek i wspaniałej zabawy rozpoczęło się w piątek 5 kwietnia o godzinie 18:00 Oficjalnie VIII „Noc z Andersenem” otworzył gospodarz Miejskiej Biblioteki Publicznej - dyrektor Jacek Żurawski, Bogusława Górska - wieloletni pedagog, lokalny lider ogólnopolskiej akcji społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” oraz przewodniczący Rady Miejskiej – Tomasz Korzeniewski. Celem corocznych schadzek w skarbnicy wiedzy jest inspirowanie zamiłowań czytelniczych i zwrócenie uwagi na wartość literatury dziecięcej i młodzieżowej. Wychowanie przez czytanie to doskonały sposób rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego młodego pokolenia. Od 1967 roku 2 kwietnia, w dniu urodzin Hansa Christiana Andersena, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej. Natomiast 7 kwietnia przypada Światowy Dzień Zdrowia.
W programie VIII „Nocy z Andersenem” nawiązano do tych wydarzeń, dlatego też temat tegorocznej imprezy z nocnym czytaniem bajek brzmiał „Jestem zdrowy – jestem szczęśliwy”. Nie lada atrakcją o charakterze profilaktycznym była wizyta włodawskich służb medycznych, które zaprezentowały uczestnikom wyposażenie karetki pogotowia. W naszej placówce odbyły się również warsztaty z resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach. W ćwiczeniach praktycznych przeprowadzonych przez panią Marzenę Semeniuk wzięły udział dzieci oraz ich opiekunowie. Ratownicy medyczni podzielili się wiedzą na temat pierwszej pomocy oraz sprzętu ratowniczego oraz udzielili wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania nurtujące zainteresowanych.
Czas spędzony w bibliotece wypełniony był nie tylko edukacją prozdrowotną i aksjologiczną, ale również wspaniałą zabawą integracyjną, okraszoną grami sprawnościowymi, konkursami oraz tańcami w rytmie Gangnam Style i wspólnym śpiewem znanych przebojów w muzycznym karaoke. Występ klauna Waldusia cieszył się ogromnym powodzeniem wśród dzieci, a co najważniejsze przyniósł im fantastyczną rozrywkę i uśmiech na twarzy. Ciekawy program z nocnym czytaniem baśni Andersena cieszy się niesłabnącą popularnością wśród najmłodszego pokolenia mieszkańców Włodawy. Nocna przygoda w naszej bibliotece jest niezapomniana, a choć już cyklicznie powtarzana nie traci na swojej wartości propagowania czytelnictwa. W tym roku maluchy zaczarowane były urokiem głośnego czytania przez burmistrza Włodawy - Jerzego Września, dyrektora MBP – Jacka Żurawskiego, główną księgową MBP we Włodawie– Janinę Węgier oraz kierownika Filii we Włodawie Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie – Beatę Wulczyńską.
W otwartej części imprezy wzięło udział ponad sto osób. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele lokalnych władz, nasi milusińscy czytelnicy, ich rodzice, a także pracownicy naszej biblioteki oraz wolontariusze. Sześćdziesięcioro maluchów chętnie spędziło całą noc we włodawskiej książnicy. Wieczorem uczestnicy imprezy usiedli do suto zastawionego stołu, aby nie tracić sił na zabawę. Najbardziej smakowały dzieciom pyszne kanapki, zdrowe jabłuszka i marchewki. Ciasteczka na podwieczorek i drożdżówki na śniadanie zaserwowała firma FHU „Slawex”. Niewątpliwie potrzeba biwakowania w bibliotece podsycona była ciekawością odkrycia przez dzieci tajemnicy nocnego życia książek. W związku z tym urządzały one indywidualne bądź grupowe podchody wśród księgozbioru i w ciemnościach nocy przy świetle latarek przewracały szeleszczące karty zapisane przez znanych i cenionych pisarzy. Nocne bajanie z Andersenem ukoronowały pogaduchy do poduchy przypieczętowane mocnym, choć w przypadku niektórych krótkim snem. Czarodziejski wieczór był pełen wrażeń. Przyniósł dzieciom nowe przyjaźnie, rozrywkę z klaunem, edukację zdrowotną, ciekawe niespodzianki, a przede wszystkim bliski kontakt z książką.
Tradycyjnie organizatorem imprezy była Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie oraz lokalny koordynator akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” - Bogusława Górska, zaś współorganizatorami był Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe we Włodawie. Impreza odbyła się w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Całonocną opiekę nad uczestnikami zabawy sprawowali wolontariusze w osobach: gimnazjalistki Anna Korzeniewska, Martyna Michalska, Klaudia Winiarczyk, wieloletni sympatycy biblioteki Krystian Kuźmiński, Daniel Hołowieniec i Tomasz Orzeszko oraz stażystki MBP: Marta Ładak, Urszula Panasiuk, Wioleta Weremczuk. Niezmiennie od lat opieką i pomocą służą pracownicy MBP we Włodawie.

Marta Ładak

wtorek, 9 kwietnia 2013

Rozśpiewane Miejskie Przedszkole Integracyjne


Wychodząc dzisiaj rano z domu nie przypuszczałam, że spotkam wiosnę w całej radosnej swojej krasie. Wszystko to za sprawą wychowanków Miejskiego Przedszkola Integracyjnego, którzy ze śpiewem na ustach przywitali mnie w swoich progach we wtorek, 9 kwietnia. Z  przyjemnością odpowiedziałam na zaproszenie do czytania w przedszkolu. Spotkanie odbyło się w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom.
Przygotowałam na tę okazję książeczki o przygodach Misia Benjamina. Przygody te, związane z nauką dobrych manier, w związku z czym Miś uczył się mówićproszędziękuję, natomiast trzecia historyjka o dobroczynnym odpoczynku po dniu pełnym harców i zabawy pt. Miś Benjamin mówi dobranoc.
Licznie zgromadzone maluchy z uwagą adekwatną do ich wieku Uśmiech wysłuchały historyjek zapewniając mnie, iż one nie mają najmniejszych problemów z dobrym zachowaniem.
Dzieci nagrodziły mnie gromkimi brawami, wręczyły także własnoręcznie wykonany kolorowy wazonik z wiosennymi kwiatami, który stanowi teraz piękną dekorację Oddziału dla Dzieci. Obiecały mi także, iż gdy tylko stopnieją ostatnie śniegi wybiorą się na rewizytę do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie.
Dziękuję za zaproszenie i przemiłą, wiosenną atmosferę towarzyszącą temu spotkaniu.
Joanna Orzeszko

Projekt z klasą Publicznego Gimnazjum nr 1 we Włodawie


Projekt z klasą PG 1

Publiczne Gimnazjum nr 1 we Włodawie, chcąc zrealizować edukacyjne marzenie modernizacji radioli szkolnej, zgłosiło pomysł projektu edukacyjnego ,,NOWA radioERA w Konarskim” do III edycji konkursu "Projekt z klasą” organizowanego przez Wydawnictwo Nowa Era.
Zapraszamy na stronę www.projektzklasa.pl i głosowanie w dniach 8-22 IV 2013 r. na projekt o numerze konkursowym 51. Zwiększy to szanse szkoły na uzyskanie nagrody, którą zdobędą projekty z największą ilością głosów oddanych przez internautów.
Ewentualna nagroda w wysokości 2 tys. złotych przeznaczona zostanie na zakup miksera i okablowania do radioli.
Projekt "NOWA radioERA w Konarskim” uzyskał wsparcie merytoryczne instytucji zewnętrznych: Włodawskiego Domu Kultury oraz Młodzieżowego Domu Kultury. Patronat nad uczniowskimi działaniami projektowymi objął Burmistrz Miasta Włodawy.

czwartek, 4 kwietnia 2013

Śmieszne grzyby pomiędzy drzewami

Wernisaż wystawy zdjęć Roberta Kozaka


Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie zaprasza na wystawę zdjęć grzybów Roberta Kozaka “Pomiędzy drzewami”. Współorganizatorami wystawy są Nadleśnictwo Włodawa i Nadleśnictwo Sobibór.

Na wystawie grzyby będzie można nie tylko oglądać ale i spróbować a nawet posłuchać. W ramach wernisażu zapraszamy bowiem na pierogi z grzybami oraz koncert w wykonaniu grającego jamajskie rytmy zespołu Komische Pilze (czyli Śmieszny Grzyb).

Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek 12 kwietnia 2013 r. o godz. 18:00 w Galerii Na Parterze MBP we Włodawie, ul. Przechodnia 13.

Zapraszamy!!!
Robert Kozak - urodzony w 1969 we Włodawie, mgr historii UMCS w Lublinie. Jest autorem wielu zdjęć owocników rzadko spotykanych i kilkudziesięciu zgłoszeń stanowisk grzybów chronionych i o różnym stopniu zagrożenia. Od dzieciństwa interesuje się przyrodą, a w szczególności światem grzybów. Swojej pasji wędrówek po lesie poświęca niemal każdą wolną chwilę, a urlopy wykorzystuje na poznawanie lasów w innych częściach Polski i poza jej granicami.

Prezentowane zdjęcia są wynikiem przebytych setek kilometrów leśnych ścieżek oraz przygotowania teoretycznego odnoszącego się do występowania grzybów w odpowiednich dla nich warunkach środowiskowych. Różnorodność form, kolorów świata grzybów daje potężną dawkę wrażeń estetycznych. Łącząc z ruchem na świeżym powietrzu grzybobranie daje odpoczynek po pracy i regenerację sił, a człowiek z roku na rok coraz bardziej zaprzyjaźnia się pięknem przyrody.

Z Robertem Kozakiem jak z innymi pasjonatami świata grzybów można się skontaktować, zasięgnąć porady lub porozmawiać na łamach forum „Grzybland” www.grzybland.pl, lub indywidualnie bob.leccinum@gmail.com


Komische Pilze to odpowiedź na zmasowany atak zero-jedynek we współczesnej muzyce. Energetyczne jamajskie rytmy przefiltrowane wschodnią wrażliwością. Reggae, ragga, ska, lovers i afro grane przez zespół to wybuchowa mieszanka, która nie pozwoli nikomu usiedzieć w miejscu a ciepłe, analogowe brzmienie oderwie każdego od kompresji i hałasu codzienności.

Komische Pilze - czyli Śmieszny Grzyb - istnieje od 1997 r., kiedy to wszechogarniająca nuda, ponure jesienne popołudnie i zafascynowanie muzycznymi wibracjami spowodowały gwałtowną chęć zrobienia czegoś konstruktywnego, czegoś co pozwoliłoby wyzwolić potencjał drzemiącej w członkach zespołu pozytywnej energii.

Zespół gra w składzie: j a m m e t t a – śpiew i gitara, m a c i o r a – gitara i śpiew, s p e j s – bas, m a t w i e j – perkusja.

Biblioteka Publiczna Gminy Hańsk nagrodzona


"W styczniu, 100 bibliotek, które jako pierwsze zgłosiły się do konkursu „Czarna książka kolorów”, otrzymało egzemplarze książki oraz zadanie - zorganizowanie spotkania dla dzieci poruszającego temat niepełnosprawności i osób niewidomych.

W czasie kolejnych tygodni otrzymywaliśmy relacje z tych wyjątkowych spotkań. Dzieci przy okazji zajęć z książką poznawały pismo Braille’a, przygotowywały swoje „czarne książki” i rozmawiały z osobami niewidomymi o ich codziennym życiu.

Cieszy nas, że biblioteki twórczo rozwinęły pomysły zawarte w przygotowanym przez nas scenariuszu oraz że w wielu miejscowościach nie skończyło się na jednym spotkaniu (są takie biblioteki, które zorganizowały już ponad 10 spotkań!). W wielu miejscowościach spotkania z „Czarną książką kolorów” stały się stałym pomysłem na współpracę biblioteki z przedszkolami czy szkołami.

Wybór zwycięzców konkursu nie był prosty. Organizatorzy zdecydowali więc… przyznać 2 główne nagrody. Zestawy książek Wydawnictwa Widnokrąg otrzymają biblioteki w Ciechocinku i Hańsku."

Serdecznie gratulujemy!

wtorek, 2 kwietnia 2013

Program VIII Nocy z Andersenem

Wszystkich zainteresowanych programem VIII Nocy z Andersenem zapraszamy na naszą stronę internetową.

Jednocześnie informujemy, że w związku z brakiem wolnych miejsc noclegowych na „Noc z Andersenem” lista uczestników nocujących w bibliotece została zamknięta Dezaprobata
Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnej zabawy podczas otwartej części imprezy od godziny 18 do 21. W tym czasie zapowiadają się bardzo ciekawe atrakcje Śmiech

Warsztaty wielkanocne w GBP Urszulin


W dniu 25 marca 2013 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Urszulinie odbyły się warsztaty świąteczne, na których bibliotekarki wraz z dziećmi robiły kartki Wielkanocne.

Warsztaty wielkanocne w GBP Urszulin

Teresa Kuczyńska
GBP Urszulin

Hańsk linkuje dalej...


26 marca w Gimnazjum Publicznym w Dubecznie odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu Link do Przyszłości. Młodzież. Internet. Kariera.
Tym razem młodzież gościła lokalnego młodego profesjonalistę Wojciecha Wilgockiego – informatyka. Z zainteresowaniem wysłuchali informacji na temat życia zawodowego zaproszonego gościa. Przekonali się, że nie wszystko układa się po naszej myśli, są wzloty i upadki, ale trzeba wierzyć w siebie i robić to, co chcemy robić. Nie wolno się poddawać. Wszyscy mamy w sobie ogromny potencjał, tylko trzeba umieć go wykorzystać i nie bać się realizować swoje marzenia.
Zaproszony gość bardzo pięknie opowiedział o swojej pasji-fotografii. Aparat fotograficzny towarzyszy mu wszędzie. Z dumą mówił, o dziedzictwie kulturowym, że nie wolno zapominać o tym skąd pochodzimy. Winniśmy dokumentować to co nas otacza i cieszyć się, że mieszkamy w tak czystym nieskażonym środowisku. Jest miłośnikiem przyrody. Uwielbia długie spacery z aparatem fotograficznym oczywiście. Młodzież miała okazje zapoznać się z blogiem prowadzonym przez gościa.
Były pytania, dyskusje. Uczestnicy byli zadowoleni. Spotkanie zostało odebrane przez młodzież bardzo pozytywnie i długo pozostanie w naszej pamięci. Podziękowanie specjalne od biblioteki publicznej gminy w Hańsku otrzymał pan Grzegorz Kocanda, nauczyciel informatyki za pomoc w projekcie.
Organizatorem spotkania była klasa III a, która weźmie udział w Konkursie przewidzianym przez organizatorów czyli Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.  
Zdjęcia ze spotkania można obejrzeć w galerii
Wioletta Wójtowicz-Wicińska
BPG Hańsk

czwartek, 28 marca 2013

Komunikat


Uprzejmie informujemy wszystkich naszych Czytelników, że od 2 kwietnia 2013 roku zacznie obowiązywać nowy Regulamin Biblioteki.

Zarządzenie nr 5/2013 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie z dnia 15 marca 2013 roku

Stefan Darda pisze...


Szanowni Państwo,

niezwykle miło mi jest poinformować, że powieść mojego autorstwa "Czarny Wygon. Bisy" została uznana w głosowaniu Internautów (plebiscyt portalu Horror Online) najlepszą książką 2012 roku. Serdecznie dziękuję osobom, które zechciały zagłosować na "Bisy"; tego typu wieści są dla mnie najlepszym dowodem na to, że to co robię literacko ma sens.

Jest jeszcze jedna kwestia, z którą pragnę się do Państwa zwrócić. Czas różnego rodzaju plebiscytów i podsumowań trwa, proponuję więc rozważenie oddania głosu na antologię "13 ran", w której znalazło się moje opowiadanie "Opowiem ci mroczną historię".
Głosowanie odbywa się pod następującym linkiem: Katedra
Można oddać głos (kategoria: "Antologia") bez podawania danych, chyba że ktoś chce wziąć udział w losowaniu nagród, to wtedy wymagana jest rejestracja i bycie zalogowanym.

Z góry dziękuję za każdy oddany głos i pozdrawiam,

Stefan Darda

wtorek, 26 marca 2013

Komunikat


W dniach 30 marca - 1 kwietnia 2013 r.
(Wielka Sobota i Święta Wielkanocne)
Biblioteka będzie nieczynna.
Za utrudnienia przepraszamy

Wielkanocne życzenia

czwartek, 21 marca 2013

Wielkanocne warsztaty plastyczne


Środowy poranek w bibliotece okazał się niezwykle wiosenny, a to za sprawą sympatycznych uczniów klasy III „c” ze Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie, którzy pod opieką wychowawczyni, pani Renaty Łukaniuk-Pawelec przybyli do nas 20 marca na warsztaty plastyczne.
Zimowa aura ustąpiła miejsca wiosennym przygotowaniom do Świąt Wielkanocnych.

Uczestnicy zajęć wykonywali kartki świąteczne według projektu Ewy Szewczyk, pracownika ds. administracyjnych MBP we Włodawie, która w tym dniu nie mogła osobiście poprowadzić warsztatów. W zastępstwie spotkanie poprowadziły przeszkolone uprzednio przez koleżankę- Ewa Krukowska i Joanna Orzeszko. Natomiast podczas przerwy w zajęciach swoją obecnością wsparła nas Małgorzata Zińczuk zapewniając słodki poczęstunek sympatycznym gościom. Ku naszej uciesze ta słodka niespodzianka wzmogła apetyt na doznania artystyczne dzieci, które ochoczo zwiedziły wystawę sztuki Janusza Gałuszki, a także obejrzały pamiątki z artystycznej ścieżki autora prac. Wspomniana ekspozycja jest dostępna do końca marca w Galerii „Na Parterze” MBP we Włodawie.

Po pełnej wrażeń przerwie, dzieci powróciły do twórczej pracy. Każdy uczestnik warsztatów wykonał po dwie karty świąteczne, z których jedną przekazał bibliotece. Piękne, kolorowe kartki z motywami świątecznymi za zgodą autorów zostaną rozesłane wraz z życzeniami do zaprzyjaźnionych placówek i instytucji.

uczestnicy wielkanocnych warsztatów

Dziękujemy Wam za uczestnictwo w warsztatach i stworzenie barwnych, wiosennych prac.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego spotkania w naszej galerii

Joanna Orzeszko